Schep Adviezen

  • Het verwijderen van sneeuw met sneeuwschep en/of –schuiver is een fysieke activiteit. Om blessures te voorkomen, adviseren we een warming up voordat u begint, en het stretchen van de spieren, net zoals u zou doen bij elke andere activiteit.
  • Denk erom dat elke schep vol met sneeuw maximaal wel zo’n 9 kg kan wegen (bron: AARP).
  • Gebruik de juiste techniek. Denk erom de schep niet te overbelasten. Indien u moet tillen, zak dan door uw knieën, en til met uw benen (niet uw rug!), en vermijd draaibewegingen of het gooien van sneeuw over uw schouder.
  • Neem pauzes. Ga circa elk kwartier rechtop staan, loop een beetje, en drink voldoende om uitdroging en oververhitting te voorkomen.
  • Luister naar het eigen lichaam. Let op signalen die het lichaam afgeeft, zoals pijnen, kortademigheid, of pijn op de borst. Indien u zich niet lekker voelt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
  • Iedereen, maar vooral mannen en vrouwen van boven de 45 jaar, die niet fysiek actief zijn, of die vaak een arts bezoeken en/of die eerder problemen hebben gehad met het hart, moeten iemand anders sneeuw laten scheppen.
  • De zijkanten van de Snowvel sneeuw schep kunnen scherp zijn. Let op de ‘pins’ en wees voorzichtig met het in elkaar zetten en uit elkaar halen van de sneeuw schep.

Noch wij, noch een derde partij is aansprakelijk of verantwoordelijk voor elke vorm van schade dan ook, aan u of een ander, welke kan ontstaan uit het gebruik van de Snowvel. Deze uitsluiting omvat onderhoud of reparatie kosten en, zonder beperking, alle andere directe, indirecte of gevolgschade.

© 2011 Snowvel B.V.

Show wallpaper
© Photography by Arjan Bronkhorst | wwww.arjanbronkhorst.com